Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige satsar på hållbar tillväxt och mobiliserar nytt kapital för grön och digital omställning

Publicerad

Sverige är en ledande biståndsgivare, men för att möta finansieringsbehoven för en grön och digital omställning krävs närmare samarbete mellan bistånd och handel, större mobilisering av privat kapital och att näringslivets innovationskraft används. Ett aktuellt exempel på detta är Sveriges partnerskap med Bangladesh som H.K.H Kronprinsessan Victoria besökte tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell 18-21 mars.

Starka partnerskap behövs för att möta utmaningarna

Klyftan mellan behov och tillgänglig finansiering för att nå de globala hållbarhetsmålen är stor. Sveriges regering arbetar med fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och tillväxt. Att partnerskapen skapar positiv förändring, att stöd går till rätt saker på rätt platser och att allt sker med stor transparens är av högsta vikt för regeringen. 

Inget land kan lyfta sig ur fattigdom enbart genom internationellt bistånd. En nyckel är att öka förutsättningarna för starkare ekonomier och handel i partnerländerna. Genom att engagera näringslivet kan privat kapital mobiliseras, jobbmöjligheter skapas och tillväxt uppnås. 

Det finns en stor potential hos svenska företag. Sveriges näringsliv är innovativt och i många fall ledande inom grön och digital omställning. Regeringen ökar och effektiviserar klimatbiståndet för att bättre stötta partnerländers arbete med att ställa om till följd av klimatförändringar.

Sverige är en ledande givare

Sverige är en ledande givare av utvecklingsbistånd, klimatfinansiering och humanitärt stöd. FN:s utvecklingsprogram UNDP spelar en central roll i genomförandet av de globala målen och är en av Sveriges stora samarbetsorganisationer inom FN-systemet. Sveriges kärnstöd till UNDP för 2024 uppgår till 413 miljoner svenska kronor.

Sverige och Bangladesh – ett exempel

Bangladesh har genomgått en imponerande ekonomisk och social utvecklingsresa de senaste åren. De förväntas gå från låginkomstland till medelinkomstland under 2026. Men landet brottas också med konsekvenserna av stigande energi- och livsmedelspriser och utmaningar till följd av att de tagit emot nära en miljon Rohingya-flyktingar. Bangladesh är också ett av de mest sårbara länderna när det kommer till naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar. 

Partnerskapet mellan Sverige och Bangladesh går tillbaka över 50 år och utgörs av ett långvarigt utvecklingssamarbete och stort handelsutbyte. Idag samarbetar länderna för att hitta hållbara lösningar, inte minst inom textilindustrin. Den gröna och digitala omställningen bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Bangladesh och här har näringslivet och svenska företag en viktig roll. 

Kronprinsessan besöker Bangladesh

Den 18-21 mars besöker H.K.H. Kronprinsessan Victoria Bangladesh tillsammans med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Fokus på resan är landets framsteg och fortsatta utmaningar i genomförandet av de globala målen. Besöket innefattar bland annat handeln och den privata sektorns viktiga bidrag till den hållbara tillväxten i Bangladesh.

H.K.H Kronprinsessan Victoria ny goodwillambassadör för UNDP

Den 17 oktober 2023 utsågs H.K.H. Kronprinsessan Victoria, som länge visat ett stort engagemang för hållbar utveckling, till ny goodwillambassadör för UNDP för de globala målen för hållbar utveckling.

I rollen som goodwillambassadör verkar Kronprinsessan, i Sverige och globalt, för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför. Besöket i Bangladesh den 18-21 mars är Kronprinsessans första resa som goodwillambassadör för de globala målen.

Laddar...