Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om att de högsta domstolarna ska få begära rådgivning från Europadomstolen överlämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har beslutat en proposition med förslag som innebär att Sveriges högsta domstolar ska kunna begära rådgivning från Europadomstolen i mål som väcker principiella frågor om mänskliga fri- och rättigheter. Syftet är att öka Sveriges förutsättningar att upprätthålla skyddet för Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter.

I propositionen föreslår regeringen bland annat en ny lag som innebär att ett antal domstolar som fungerar som högsta instans i Sverige ska få möjlighet att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen vid principiella frågor som rör tolkningen och tillämpningen av Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter. 

Förslaget skulle innebära att Arbetsdomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Migrationsöverdomstolen samt Svea hovrätt i hyresmål får denna rätt.

Ett rådgivande yttrande från Europadomstolen är inte bindande. Det är i stället tänkt att fungera som stöd och vägledning vid rättstillämpningen. Syftet med ordningen är att förbättra dialogen och samspelet mellan Europadomstolen och de högsta nationella domstolarna.

Lagrådet hade inga synpunkter på förslagen.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...