Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Ansvariga departement
Kultur­departementet

Aktuellt

 • Regeringen stärker förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

  Regeringen har beslutat att tilldela medel för att genomföra och främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna och utbildningsinsatserna genomförs av svenska kommittén mot antisemitism, Voksenåsen AS och Forum för levande historia.

 • Vinnare av Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella

  Kulturminister Parisa Liljestrand håller i ett diplom och en blombukett, pristagaren Ole Henrik Magga håller tal.
  Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut Gollegiella - Nordiskt samiskt språkpris 2022 - till pristagaren Ole Henrik Magga. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella 2022 tilldelas professor emeritus Ole Henrik Magga. Han har genom hela sitt liv gjort framstående insatser för att främja, utveckla och bevara de samiska språken. Genom sin livsgärning har han visat samerna och omvärlden att samiskan är ett betydelsefullt och levande språk.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Relaterade artiklar Nationella minoriteter

Ett samlat grepp för att förbättra förutsättningarna för att leva öppet och tryggt som jude i Sverige

Regeringen presenterade idag en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Romsk inkludering

Strategin för romsk inkludering antogs 2012 med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin för romsk inkludering baseras på regeringens politik för nationella minoriteter, vilket säkerställer en kombination av såväl allmänna som riktade åtgärder.

Kulturministerns samråd med nationella minoriteter

Varje år ordnas enskilda samråd för Sveriges fem nationella minoriteter judar, romer, samer som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med de årliga samråden är att diskutera aktuella frågeställningar kring minoritetspolitiken i en öppen och konstruktiv dialog.

Mer om minoritetspolitiken

Illustration: Regeringskansliet

Statens kulturråds uppdrag att främja de nationella minoritetsspråken

Statens kulturråd har i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Illustration: Regeringskansliet

Sametingets uppdrag att vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket

Sametinget har i uppdrag att under 2022–2024 vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket.

Illustration: Regeringskansliet

Så arbetar Sverige med de nationella minoriteterna

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Samerna är också ett urfolk. Målet för politikområdet är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken.

Innehåll om Nationella minoriteter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 37 träffar.