Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget

Uppdaterad

Demokrati och mänskliga rättigheter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget. Andra områden kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter är: nationella minoriteter, politiken mot diskriminering och rasism samt samepolitik.

Området omfattar följande anslag inom utgiftsområde 1: 

6:1 Allmänna val och demokrati
6:5 Valmyndigheten
6:5 Stöd till politiska partier
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter

 

Nationella minoriteter i statens budget

Område Nationella minoriteter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:2Åtgärder för den nationella monoriteten romer

Politiken mot diskriminering och rasism i statens budget

Område Diskriminering är en del av utgiftsområde 13 - Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
2:2Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Samepolitik i statens budget

Område Samepolitik är en del av utgiftsområde 1 - Rikets styrelse - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
3:1Sametinget

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.