Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget

Uppdaterad

Demokrati och mänskliga rättigheter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget. Andra områden kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter är: nationella minoriteter, politiken mot diskriminering och rasism samt samepolitik.

Området omfattar följande anslag inom utgiftsområde 1: 

6:1 Allmänna val och demokrati
6:5 Valmyndigheten
6:5 Stöd till politiska partier
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter

 

Nationella minoriteter i statens budget

Område Nationella minoriteter är en del av utgiftsområde 1 Rikets styrelse i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
7:2Åtgärder för den nationella monoriteten romer

Politiken mot diskriminering och rasism i statens budget

Område Diskriminering är en del av utgiftsområde 13 - Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
2:2Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Samepolitik i statens budget

Område Samepolitik är en del av utgiftsområde 1 - Rikets styrelse - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
3:1Sametinget

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudgeten 2021

Den 15 april lämnade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2021 till riksdagen.