Hoppa till huvudinnehåll

Möte i arbetsgruppen Samling för judiskt liv

Publicerad

Tisdagen den 4 juni hölls det fjärde mötet i arbetsgruppen Samling för judiskt liv, och i fokus var utbildning. På mötet deltog inbjudna representanter för skolor, universitet och högskolor samt för folkbildningen.

 • Bild på Helena Wollin från Hillelskolan

  Helena Wollin, Hillelskolan.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

 • Bild på Louise Belenius från Vasa Real

  Louise Belenius, Vasa Real.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

 • Bild på Noa Hermele från Paideia Folkhögskola

  Noa Hermele, Paideia Folkhögskola.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

 • Bild på Jenny Lindström från Universitets- och högskolerådet.

  Jenny Lindström, Universitets- och högskolerådet.

  Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

Under mötet diskuterades främst utbildning, vilket är temat för arbetsgruppen år 2024. Bland de inbjudna fanns bland annat representanter från Hillelskolan, Vasa Real samt Paideia folkhögskola och Universitets- och högskolerådet. De inbjudna gästerna berättade om sina verksamheter och förutsättningarna för judiska elever och studenter på svenska skolor och lärosäten. Gästerna talade även om den ökade antisemitismen som de alla upplevt, på olika sätt, i sina respektive verksamheter.

Förra årets tema i arbetsgruppen var säkerhet, ett ämne som gruppen fortsätter att föra dialog kring även i år.

Samling för judiskt liv

Satsningen Samling för judiskt liv presenterades av regeringen i januari 2023 och är en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Regeringens arbete mot antisemitism är prioriterat och fokuserar på tre områden: utbildning, att öka tryggheten för judar i Sverige och främja judiskt liv i Sverige. 

Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart och utöver honom ingår åtta statssekreterare från sex departement i arbetsgruppen. Tre civilsamhällsorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism ingår i arbetsgruppen liksom representanter för relevanta myndigheter, organisationer och andra experter. 

Genvägar

Samlingssida för regeringssatsningen Samling för judiskt liv

Laddar...