Uttalande av Tobias Billström

Uttalande av utrikesminister Tobias Billström

Publicerad

Uttalande av utrikesminister Tobias Billström inför Islamiska samarbetsorganisationens (OIC) ministermöte den 31 juli.

I eftermiddag håller OIC-länderna ett ministermöte, där de bland annat kommer att diskutera den senaste tidens manifestationer i Sverige och Danmark. Jag vill inte spekulera i utgången av mötet.

De senaste dagarna har jag tagit initiativ till många samtal med utrikesministrarna i flera av OIC:s 57 medlemsländer. Så sent som i torsdags pratade jag också direkt med OIC:s generalsekreterare. Under fredagen skickade jag ut ett brev till alla OIC:s medlemsländers utrikesministrar.

I dessa samtal och mitt brev har jag bland annat förklarat hur Sveriges demonstrationsfrihet fungerar, och att Polismyndigheten fattar självständiga beslut om inkomna ansökningar för allmänna sammankomster. Jag har också upprepat att regeringen är mycket tydlig i sitt avståndstagande från de islamofobiska handlingar som enskilda personer genomfört vid manifestationer i Sverige.

Jag har också berättat om att det på Justitiedepartementet pågår en analys av rättsläget, däribland ordningslagen, efter att Kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Vi ser ett stort värde i fortsatt dialog med OIC:s medlemsländer.