Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliets arbete med nationell säkerhet

Statsrådsberedningen samordnar Regeringskansliets arbete med frågor om nationell säkerhet. För informationsutbyte och strategisk samordning i frågor som rör nationell säkerhet finns ett nationellt säkerhetsråd. Rådet leds av statsministern och består av statsråd. En nationell säkerhetsrådgivare biträder det nationella säkerhetsrådet och ansvarar för analys, samordning och inriktning av frågor som rör nationell säkerhet.

Nationella säkerhetsrådet

Det nationella säkerhetsrådet träffas för informationsutbyte och strategisk samordning i frågor som rör nationell säkerhet. Rådet sammanträder varannan vecka, men vid allvarliga kriser och händelser kan rådet sammankallas med kort varsel. 

Det nationella säkerhetsrådet leds av statsministern och består av justitieministern, utrikesministern, försvarsministern, ministern för civilt försvar, finansministern samt de övriga partiledare som ingår i regeringen. Andra statsråd deltar när deras verksamhetsområden berörs. Myndighetsföreträdare och andra kan ges möjlighet att lämna information till rådet. 

Mötena i det nationella säkerhetsrådet kan vid behov förberedas av gruppen för strategisk samordning (GSS) som består av statssekreterare som företräder de statsråd som deltar i rådet. GSS leds i frågor om nationell säkerhet av den nationella säkerhetsrådgivaren.

Den nationella säkerhetsrådgivaren biträder det nationella säkerhetsrådet

Den nationella säkerhetsrådgivaren biträder det nationella säkerhetsrådet och ansvarar för analys, samordning och inriktning av frågor som rör nationell säkerhet. Rådgivaren biträder också statsministern i utrikes och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om nationell säkerhet.

Den nationella säkerhetsrådgivaren sammankallar och leder gruppen för strategisk samordning (GSS) i frågor om nationell säkerhet.

Organisationen under den nationella säkerhetsrådgivaren

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns en stab och tre kanslier, samt en chefstjänsteman för krishantering, stödd av ett kansli, som bistår i arbetet med frågor om nationell säkerhet. 

Kansliet för utrikes och säkerhetspolitiska frågor stödjer den nationella säkerhetsrådgivaren i stödet till statsministern i löpande utrikes och säkerhetspolitiska frågor. Kansliet hanterar även vissa protokollära frågor.

Kansliet för strategisk analys och samordning av frågor om nationell säkerhet analyserar och samordnar frågor som rör nationell säkerhet och stöder departementen i deras arbete med sådana frågor.

Kansliet för samordning av underrättelser analyserar och samordnar underrättelseinformation i Regeringskansliet.

Den särskilda chefstjänstemannen för krishantering är ställföreträdande nationell säkerhetsrådgivare

Under den nationella säkerhetsrådgivaren finns en särskild chefstjänsteman för krishantering. Denna chefstjänsteman är tillika ställföreträdande nationell säkerhetsrådgivare.

Under chefstjänstemannen för krishantering finns kansliet för krishantering.

Regeringskansliets krishantering

CV för den nationella säkerhetsrådgivaren

Laddar...