Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 maj till och med den 11 november 2024. Detta för att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Det allvarliga säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige består. I januari i år beslutade också Säkerhetspolischefen att på grund av ökande osäkerhetsfaktorer låta terrorhotnivån kvarstå på nivå fyra på den femgradiga skalan, innebärande att ett högt hot fortfarande föreligger. Även konflikten mellan Israel och Hamas påverkar säkerhetsläget.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet. Ett beslut om återinförd gränskontroll är enligt regeringens bedömning en av flera åtgärder som i nuläget krävs för att kunna bemöta det allvarliga hotet mot Sveriges inre säkerhet. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning. En återinförd gränskontroll vid den inre gränsen är i det aktuella sammanhanget den enda tillgängliga åtgärden som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och inre säkerhet.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också återinfört inre gränskontroller. Polismyndigheten bestämmer – precis som tidigare – var och hur gränskontroller ska genomföras.

Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Beslutet gäller i sex månader och träder i kraft den 12 maj när det nuvarande beslutet löper ut.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...