Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla en nationell modell för riskbedömning inom tandvården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet med modellen är att få en enhetlig bedömning av tandvårdens patienter i hela landet för att ge rätt vård efter behov och prioritera tandvårdens resurser.

Riskbedömning inom tandvården syftar till att bedöma framtida risk för att en patient utvecklar sjukdom. Detta görs med hjälp av ett antal kriterier som påverkar utveckling av sjukdom, kombinerat med behandlarens kliniska bedömning. En nationell modell för riskbedömning skapar förutsättningar för enhetlighet i hela landet. På så sätt kan tandvårdens resurser och det statliga tandvårdsstödet prioriteras till de patienter som har störst behov.

– Med en enhetlig modell för riskbedömning inom tandvården stärker vi kontrollen över hur det statliga tandvårdsstödet används. Ytterst handlar det om att ge rätt vård efter behov och att tandvårdens resurser bättre kommer personer med störst behov till del, säger socialminister Jakob Forssmed.

Både Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska stödja Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram riskbedömningsinstrumentet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...