Hoppa till huvudinnehåll

Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Judiska museet beviljas en miljon kronor för insatser inför jubileumsåret 2025

 • Stor konferens om Belarus i Stockholm den 21–22 maj

  Utrikesdepartementet anordnar i samarbete med Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet en konferens om Belarus för att stärka dialogen med de belarusiska demokratiska krafterna i exil.

 • Kulturminister Parisa Liljestrand stod värd för Ministerrådsmöte och nordiskt-baltiskt kulturministermöte

  Gruppbild i samband med att kulturministern stod värd för Ministerrådsmöte
  Kulturminister Parisa Liljestrand stod värd för ett första Ministerrådsmöte under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Under två dagar i början av maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot sina nordiska och baltiska kollegor i Stockholm. Mötena hölls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

 • Kulturministern tog emot public service-kommitténs betänkande

  Den 13 maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté som föreslår hur public service-uppdraget ska regleras och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026–2033.

 • Kulturminister Parisa Liljestrand till rådsmöte i Bryssel

  Den 13 och 14 maj reser kulturminister Parisa Liljestrand till Bryssel för att delta vid Europeiska unionens rådsmöte om utbildning, ungdom, kultur och idrott (EYCS). Dagordningen omfattar flera frågor, däribland slutsatser om stöd för influerare som skapar onlineinnehåll och användningen av ny teknik för att analysera publik och publikströmmar.

 • Stärkt skydd för journalister mot hot och hat

  Regeringen har beslutat om insatser för att stärka skyddet för journalister mot hot och hat. Brottsofferjouren Sverige tilldelas en miljon kronor för att bygga upp en nationell kontaktpunkt för journalister som behöver stöd eller skydd. Samtidigt ges Mediemyndigheten, genom en ändring i regleringsbrevet, i uppdrag att följa frågan om journalisters säkerhet och samla relevanta aktörer till dialog.

Gruppbild
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm tillsammans med rådet bestående av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet. Foto: Ninni Andersson

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

Kulturminister Parisa Liljestrand talar på pressträff
Kulturminister Parisa Liljestrand talar på pressträff Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterade strategi för kulturella och kreativa branscher

Regeringen har lämnat över skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. Strategin gäller 2024–2033 och presenterar en vision för 2033. I den har Sverige stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1805 träffar.

Laddar...