Hoppa till huvudinnehåll

Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

Publicerad

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste krossas. För att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändringsbudgeten föreslår därför regeringen och Sverigedemokraterna en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter som på olika sätt arbetar med att strypa den kriminella ekonomin.

Ladda ner:

Information

Lina Nordquist, gruppledare riksdagen ersatte jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på pressträffen.

Den kriminella ekonomin har infiltrerat flera delar av samhället, så som det finansiella systemet, företag och välfärden. Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att strypa den kriminella ekonomin, men mer behöver göras. I vårändringsbudgeten satsas därför över en kvarts miljard kronor i ökade resurser under 2024 till tio myndigheter som på olika sätt arbetar mot den kriminella ekonomin. Det handlar om myndigheter med ansvar för att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag från välfärdssystemen, studiemedel och tillstånd inom vård och omsorg.

– Den kriminella ekonomin måste strypas och det kräver en kraftsamling från hela samhället. Nu tar samhället ett ytterligare kliv framåt med över en kvarts miljard i ökade resurser till tio myndigheter, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Vi behöver stärka säkerheten för våra tulltjänstemän som idag arbetar i mycket utsatta och potentiellt livsfarliga situationer. Att stoppa in- och utförsel av olagliga varor och stöldgods är en viktig del i vårt arbete mot de kriminella gängen, säger ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt.

– För att värna om förtroendet för den offentliga förvaltningen krävs det hårda tag mot den organiserade brottsligheten. Kriminella organisationers verksamhet blir alltmer avancerad och nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att bekämpa den kriminella ekonomin, säger civilminister Erik Slottner. 

– Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör fusk till en konkurrensfördel så att hederliga företag slås ut och leder till att människor utsätts för människohandel och människoexploatering. Den ska bekämpas med full styrka. Därför förstärker vi nu arbetet mot arbetslivskriminalitet med 30 miljoner kronor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

De tillskott som föreslås kommer att gå till tre områden.

  1. Skärpt säkerhet. Tullverket får ökade resurser för bland annat inköp av utrustning och utbildning för att tulltjänstemännen ska kunna bära vapen vid fler tillfällen än i dag.
  2. Bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Resurser tillförs också för att förbättra informationsutbytet mellan myndigheter så att de kan stoppa mer bidragsfusk än i dag.
  3. Ökade kontroller. Skatteverket, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten och Arbetsmiljöverket får medel för fler utredare, stärkt tillsyn mot bidragsfusk, fler distansutmätningar och mer träffsäkra kontroller mot arbetslivskriminalitet. 

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i den kommande vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Laddar...