Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet mot rasism och diskriminering samt för att stärka hbtqi-personers rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Pressträff om läget på arbetsmarknaden

    Den 11 augusti hade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och finansminister Mikael Damberg en pressträff om arbetsmarknadsläget. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procentenheter enligt SCB.

  • Kraftfull förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

    Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och går nu fram med ytterligare förstärkningar. Den 8 juli höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av flera nya beslut för att förstärka regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. På pressträffen medverkade även Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen stärker arbetet mot rasism

Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten

Den 1 juli höll biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson pressträff om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet. På pressträffen medverkade också LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark håller i regeringens nationella våldsförebyggande program och tittar in i kameran.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens nationella våldsförebyggande program

Den 3 juni presenterades regeringens nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor. Genom programmet förstärks det tidiga våldsförebyggande arbetet, insatserna mot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt åtgärderna mot dem som har utsatt en närstående för våld.

Foto: Presscenter/Regeringskansliet.

Stärkt kontroll mot missbruk av subventionerade anställningar

Onsdag den 6 juli höll arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressträff med anledning av regeringens beslut om åtgärder för att motverka missbruk av subventionerade anställningar. På pressträffen deltog även ordförande för Handelsanställdas förbund Linda Palmetzhofer.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2946 träffar.