Tre ministrar presenterar ordförandeskapsprioriteringar för Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning

Publicerad

Måndag den 6 februari reser skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand och socialminister Jakob Forssmed till Bryssel för att framträda i Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning (CULT).

Varje ordförandeskap i EU:s ministerråd bjuds in till Europaparlamentets utskott för att informera parlamentet om ordförandeskapets prioriteringar inom ramen för utskottets -och respektive statsråds ansvarsområde. Under framträdandet ges Europaparlamentets ledamöter möjligheten att ställa frågor till statsråden. Samtliga statsråd företräder ministerrådet under framträdandet och talar således för EU:s samtliga medlemsstater.

Under framträdandet kommer skolminister Lotta Edholm att presentera ordförandeskapsprioriteringarna på utbildningsområdet och bland annat lyfta utbildning för ukrainska elever.

–  En viktig fråga för EU är utbildning för de ukrainska eleverna. Oavsett om de är kvar i Ukraina eller har flytt till EU ska vi jobba för att de ska få en god utbildning, säger skolminister Lotta Edholm.

Vidare kommer kulturminister Parisa Liljestrand att presentera ordförandeskapsprioriteringarna på kultur -och mediaområdet, bland annat förhandlingarna av den föreslagna europeiska mediefrihetslagstiftningen (EMFA) och vikten av konstnärlig frihet och skydd av konstnärer på flykt.

– Det är viktigt att vi gemensamt anstränger oss för det stödjande arbetet med konstnärer på flykt, så att de kan fortsätta sin konstnärliga gärning fritt. Ytterligare kommer ett av våra huvudfokus att vara arbetet med den europeiska mediefrihetslagstiftningen, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Socialminister Jakob Forssmed kommer bland annat att lyfta betydelsen av att se ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa som samhällsproblem, inte minst bland unga, och hur viktig idrottsrörelsen är för att gynna folkhälsa och gemenskap.

– Tillsammans inom EU kan vi skapa förutsättningar för unga till mer delaktighet och bättre fysisk och psykisk hälsa. Idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att få tillbaka unga till aktiviteter som de lämnade under pandemin och för att gynna gemenskap, säger socialminister Jakob Forssmed.

Utskottsframträdandet äger rum den 6 februari klockan 15:00-16:30 och livesänds på Europaparlamentets webbplats.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin
Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff