Mål för ungdomspolitiken

Publicerad

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Målet gäller för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år.