Life science

Nationell strategi för life science

I den nationella life science-strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.

Life science-strategin presenterades i december 2019, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science. Sedan dess har ett flertal insatser genomförts och denna sida uppdateras regelbundet med nya insatser kopplat till de prioriterade områdena.

Aktuellt

 • Att möta samhällsutmaningar tillsammans - samverkansprogrammen sänder live 7 juni

  Den 7 juni sänds regeringens konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Delta digitalt och lyssna på spännande samtal om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av inkluderande arbetsformer och dess potential att bidra till att möta komplexa samhällsutmaningar, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar, samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess. Konferensen kommer att sändas live här på regeringens webbplats.

 • Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras

  Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige och näringsminister Thorwaldsson tillsätter nu en utredning för att se över förutsättningarna för att bedriva dessa.

  – För att skapa en modern och innovativ hälso- och sjukvård i världsklass behövs tidig tillgång till nya behandlingsmetoder. Här är kliniska prövningar en viktig del. Utredningen ska synliggöra varför dessa har minskat över tid och ta fram förslag för att underlätta för företag inom hälsa och life science att växa. Innovationskraft stärker Sverige och vår ekonomiska utveckling, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.

 • Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

  Regeringen vill utreda hur möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård.

  – Det händer just nu oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med. Med ökad sekundäranvändning av hälsodata kan till exempel forskning och innovation inom precisionsmedicin stöttas, för ännu mer avancerade och pricksäkra diagnoser och behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren.

 • Ny biobankslag ska underlätta forskning och vård

  Regeringen beslutar om en lagrådsremiss där man föreslår att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning. Genom det nya lagförslaget från regeringen främjas forskning och vård när onödig administration minskar, samtidigt som skyddet för provgivare behålls.

  – Biobanker är viktiga för forskningen och för vården, bland annat när det gäller sjukdomar som cancer. Den nuvarande biobankslagen är snart tjugo år gammal och den behöver uppdateras, säger socialminister Lena Hallengren.

 • Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

  Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 15,75 miljoner konor till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att bedriva pilotprojekt inom utveckling av gensekvensering för diagnostik av bröst- och äggstockscancer samt barncancer. Helgenomsekvensering, en analys av en individs hela genuppsättning, är ett viktigt verktyg för att tidigt kunna ställa rätt diagnos och erbjuda en mer effektiv och individanpassad behandling.

 • Sverige undertecknar avtal med det Internationella vaccininstitutet

  Regeringen har idag beslutat om undertecknande av värdlandsavtal med det Internationella vaccininstitutet, IVI. Beslutet innebär ytterligare ett steg i processen mot institutets etablering av sitt Europakontor i Sverige.

 • Tillsammans för en ledande life science-nation

  Life science-konferensen 2022
  Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, i studion under konferensen. Fotograf: Mia Ekdahl | Health Innovation West

  Den årliga life science-konferensen är en tvärsektoriell mötesplats för Sveriges innovationskraft – med fokus på konkreta resultat från den nationella life science-strategin. Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapas en konkurrenskraftigare life science-sektor som skapar arbetstillfällen och stärker folkhälsan. Missade du konferensen den 17 januari finns nu möjlighet att se den i efterhand.

 • Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

  NorthXBiologics i Matfors
  Life science NorthXBiologics i Matfors

  Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark har kommit överens om en gemensam pilotstudie med syfte att kartlägga resurser för innovation, utveckling och produktionskapacitet för vacciner. Uppdraget har i Sverige gått till Vinnova som får en samordnande roll i genomförandet av studien som ska bedöma potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete på området.

 • Life science-kontoret i Regeringskansliet

  • Life science-kontoret

   Life science-kontoret från vänster: Jenni Nordborg, Katarina Nordqvist, Jenny Carlsson Kraft och Pontus Holm

   Foto: Linda Karlsson | Regeringskansliet

  • Jenni Nordborg

   Jenni Nordborg | Nationell life science-samordnare

   Fotograf Linda Karlsson | Regeringskansliet

  Jenni Nordborg är utsedd till nationell life science-samordnare. Hon leder arbetet med life science i Regeringskansliet där handläggare från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet ingår.

 • Videopoddar från Life science-kontoret

  I videopodden "Tillsammans för en ledande life science-nation", samtalar Jenni Nordborg, nationell samordnare och chef för Life science-kontoret, med nyckelpersoner inom life science-sektorn. Life science-strategins åtta prioriterade områden ligger till grund för avsnitten.

En nationell strategi för life science

English version: Sweden’s national life sciences strategy

Samverkansprogrammet Hälsa och life science

Samverkansprogrammet för Hälsa och life science leds av Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science. Inom programmet samlas näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer.

Insatser inom life science-strategin

Life science-kontoret
Life science-kontoret från vänster: Jenni Nordborg, Katarina Nordqvist, Jenny Carlsson Kraft och Pontus Holm Foto: Linda Karlsson | Regeringskansliet

Strukturer för samverkan

.
Science photo via TT

Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Foto: AztraZeneca

Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Foto: Sahlgrenska

Integrering av forskning och innovation i vården

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

Forskning och infrastruktur

Foto: Johan Bävman, LU

Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Foto: Erik Flyg, KI

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science-konferens 2022
För en ledande life science-nation Life science-konferens

Life science-konferens 2022

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 62 träffar.