Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

En nationell strategi för life science

Publicerad Uppdaterad

"Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030."

Ladda ner: