Förlängd tid för delrapportering av uppdraget att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel Diarienummer: N2022/00371, N2022/00311

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för delrapportering av uppdraget till Verket för innovationssystem (Vinnova) att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel.

Ladda ner:

Vinnova ska istället lämna en delrapportering av uppdraget senast den 1 april 2022. Vinnova ska fortfarande lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 31 mars 2023.