Innovation

Innovation handlar om nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och individer. Området omfattar planer och åtgärder för att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften hos svenska företag inom många samhällsområden.

Ansvariga för innovation

Ansvarigt statsråd

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om innovation

Innehåll om innovation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 780 träffar.