Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet

Uppdaterad

Förmågan att bygga internationella relationer och förtroende över tid är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet utgöra en viktig roll i att stärka Sverige strategiskt långsiktigt genom internationella samarbeten för att säkerställa att Sverige bibehåller sin position som en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem.

Det övergripande målet med verksamheten är att förstärka Sveriges globala uppkopplingar till strategiskt viktiga internationella innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Syftet är att främja Sverige som kunskapsnation, attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Innovations- och forskningsråden leder "Offices of Science and Innovation" vid ambassaderna. Vid kontoren arbetar även innovations- och forskningshandläggare med djup kunskap om innovations- och forskningssystemet i respektive land

Kontorens uppgift är att agera mäklare, strategiska rådgivare och dörröppnare. De ska bidra till utveckling och förbättring av konkreta innovationssamarbeten genom långsiktigt relationsbyggande, koppla samman relevanta aktörer och bidra till att stärka befintliga samarbeten. Kontoren bidrar på så sätt aktivt till svensk innovations- och forskningsdiplomati.  

Verksamheten jobbar aktivt med innovationsfrämjande, samarbeten inom forskning och högre utbildning och bidrar med sin kompetens och kunnande till arbetet inom Team Sweden i respektive land. Genom att bland annat strategiskt främja Sverige som kunskapsnation och bistå med innovations- och forskningskompetens samt insatser inom bilaterala innovations- och forskningssamarbeten.  

Innovations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet samt Miljödepartementet i nära samverkan med Utrikesdepartementet. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid Näringsdepartementet.

 

Kontakt

Näringsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Näringsdepartementet, via registrator

Innovations- och forskningsbloggen

Följ regeringens innovations- och forskningsråds blogg om vad som händer inom området i Japan, Indien, USA, Brasilien och Kina. Här berättar råden om sitt arbete med att främja innovation och forskning och hur de knyter kontakter och agerar dörröppnare mellan aktörer i Sverige och länderna de arbetar i. Där finns även länkar till innovations- och forskningsrådens respektive Twitterkonton.