Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet

Uppdaterad

Förmågan att bygga internationella relationer och förtroende över tid är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft. Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet utgör en viktig roll i att stärka Sverige strategiskt långsiktigt genom internationella samarbeten för att säkerställa att Sverige bibehåller sin position som en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem.

Det övergripande målet med verksamheten är att förstärka Sveriges globala uppkopplingar till strategiskt viktiga internationella innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Syftet är att främja Sverige som kunskapsnation, attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning. Innovations- och forskningsråden leder "Offices of Science and Innovation" vid ambassaderna i Brasilia, London, New Delhi, Peking, Seoul, Tokyo och Washington D.C. Vid kontoren arbetar även innovations- och forskningshandläggare med djup kunskap om innovations- och forskningssystemet i respektive land.

Kontorens uppgift är att agera mäklare, strategiska rådgivare och dörröppnare. De ska bidra till utveckling och förbättring av konkreta innovationssamarbeten genom långsiktigt relationsbyggande, koppla samman relevanta aktörer och bidra till att stärka befintliga samarbeten. Kontoren bidrar på så sätt aktivt till svensk innovations- och forskningsdiplomati.  

Verksamheten jobbar aktivt med innovationsfrämjande, samarbeten inom forskning och högre utbildning och bidrar med sin kompetens och kunnande till arbetet inom Team Sweden i respektive land. Detta genom att bland annat strategiskt främja Sverige som kunskapsnation och bistå med innovations- och forskningskompetens samt insatser inom bilaterala innovations- och forskningssamarbeten.  

Innovations- och forskningskontoren i utlandet är ett samarbete mellan Klimat- och näringslivsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt Utrikesdepartementet. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

Kontakt

Klimat- och näringslivsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Klimat- och näringslivsdepartementet, via registrator