Mål för innovation

Uppdaterad

Stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse är ett av delmålen under Näringspolitiken.

Detta delmål rör näringslivets förnyelseförmåga och det svenska innovationsklimatet. Det innehåller verksamhet och åtgärder som syftar till att det utvecklas ny kunskap som kan komma att omsättas i nya eller utvecklade varor och tjänster eller andra ekonomiska nyttigheter.