Innovation i statens budget

Uppdaterad

Området Innovation omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv, i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 
1:1 Verket för innovationssystem
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel

 

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.