Hoppa till huvudinnehåll

Innovation

Innovation handlar om nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och individer. Området omfattar planer och åtgärder för att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften hos svenska företag inom många samhällsområden.

Ansvariga för innovation

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Regeringens klimathandlingsplan

Sverige är en stolt industrination vars välstånd i hög utsträckning är byggt på god tillgång till råvaror, ingenjörers uppfinningsförmåga, kompetent arbetskraft och entreprenörskap. Det svenska näringslivet är ett drivhus för välstånd och innovation och drivande i klimatomställningen. Regeringen kommer att vara en offensiv partner i att stötta näringslivets omställning och innovationsarbete för att möta klimatutmaningen. Forskning och innovation är avgörande för en snabb och effektiv klimatomställning och för att nå klimat- och miljömålen. Regeringen avser att under mandatperioden lägga fram en forsknings- och innovationsproposition samt en energiforskningsproposition.(Klimathandlingsplanen s.116 ff)

Aktuellt om innovation

 • Nu växlas arbetet upp med att uppdatera den nationella life science-strategin

  • God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

   God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life scienceföretag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

   – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life science-företag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

   – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

   – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

   Foto | Linda Karlsson/Regeringskansliet

  • Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

   Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Det var god uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin. Att utveckla infrastrukturen inom forsknings- och hälsodata, skapa förutsättningar och förutsägbarhet för näringslivet, samt att stärka kompetensförsörjning och talangattraktion lyftes av flertalet som särskilt viktiga frågeställningar att prioritera i det fortsatta arbetet.

Foto: Image Bank Sweden

Acceleration för industrins gröna omställning och konkurrenskraft

Sverige ska bli grönare och rikare. Framtidens välstånd skapas när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Regeringen har påbörjat en rad insatser för att accelerera den gröna industriella omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Foto: AstraZeneca

Life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Foto: Regeringskansliet

Innovations- och forskningsråden

Förmågan att bygga internationella relationer och förtroende över tid är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Innehåll om innovation

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 294 träffar.

Laddar...