Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt. Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.

Ansvariga för folkrätt

Ansvarigt statsråd

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkrätt

  • Utrikesminister Billström talade vid Svenska FN-förbundets seminarium på FN-dagen

    Billström står i en talarstol.
    FN och Ukraina stod i fokus när utrikesminister Tobias Billströms talade på FN-förbundets seminarium på FN-dagen den 24 oktober. Foto: Anna Erhardt/Regeringskansliet

    Under FN-förbundets seminarium på FN-dagen den 24 oktober höll utrikesminister Tobias Billström ett anförande om FN och Ukraina. Seminariet hölls på konserthuset i Stockholm.

Innehåll om folkrätt