Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en målstyrd integrationspolitik (Ju 2022:05) Dir. 2023:101

Publicerad

Regeringen beslutade den 25 maj 2022 kommittédirektiv om en förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor (dir. 2022:42). Nu förlängs utredningstiden och uppdraget ändras.

Ladda ner:

Utredaren får nu även i uppdrag att

 • föreslå ett nytt mål för integrationspolitiken där samhällets insatser utgår ifrån att den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska samhället,
 • analysera om regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen innehåller tillräckligt starka incitament för att den nyanlände ska börja arbeta eller utöka sin arbetstid,
 • utifrån analysen lämna förslag på hur regelverket för ersättningarna bör
  förändras,
 • oavsett resultatet av analysen lämna förslag på hur etableringstillägget
  och bostadsersättningen kan avskaffas, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31
maj 2024. Den del av uppdraget som avser att föreslå ett nytt mål för
integrationspolitiken ska dock redovisas senast den 31 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Mål och mening med integration

  Betänkande av Utredningen om en målstyrd integrationspolitik. I delbetänkandet, Mål och mening med integration (SOU 2024:12), lämnas förslag och bedömningar om nya mål för integrationspolitiken.

 • Etablering för fler

  Delbetänkande av utredningen om Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Utredningens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...