Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Drivkrafterna till arbete ska stärkas för nyanlända

Publicerad

Den som får både etableringsersättning och etableringstillägg eller bostadsersättning har svagare ekonomiska incitament att arbeta jämfört med andra. Det kan bidra till lång tid i arbetslöshet och utanförskap. Regeringen har därför beslutat att en utredare ska analysera om regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen innehåller tillräckligt starka incitament för att den nyanlända ska börja arbeta. Utredaren ska också föreslå ett nytt mål för integrationspolitiken för att betona individens eget ansvar för att bli en del av samhället.

– Vi har i dag betydande integrationsutmaningar som måste mötas med en kravbaserad politik som betonar individens eget ansvar och skapar möjligheter. Alla som kan arbeta ska arbeta, och det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Därför ser vi nu över hur drivkrafterna till arbete kan stärkas för nyanlända, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Regeringen ger genom ett tilläggsdirektiv Utredningen om en målstyrd integrationspolitik i uppdrag att:

  • föreslå ett nytt mål för integrationspolitiken där samhällets insatser utgår ifrån att den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska samhället,
  • analysera om regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen innehåller tillräckligt starka incitament för att den nyanlände ska börja arbeta eller utöka sin arbetstid,
  • utifrån analysen lämna förslag på hur regelverket för ersättningarna bör förändras och oavsett resultat av analysen lämna förslag på hur etableringstillägget och bostadsersättningen kan avskaffas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Regeringen har samtidigt beslutat att förlänga utredningstiden. Den del av uppdraget som avser att föreslå ett nytt mål för integrationspolitiken ska redovisas senast den 31 januari 2024. Uppdraget ska sedan i sin helhet slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...