Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att implementera en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden Diarienummer: A2023/00923

Publicerad

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket i uppdrag att implementera den myndighetsgemensamma planen för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden (dnr A2022/00809).

Ladda ner:

Även de myndighetsspecifika planerna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan respektive Migrationsverket ska implementeras. Uppdraget syftar till att öka arbetslösa utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden, genom bl.a. ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Arbetet ska samordnas av Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska delredovisa det genomförda arbetet med implementeringen av den myndighetsgemensamma planen senast den 31 mars 2024 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).