Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

Publicerad

Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur. Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar. Utrikes födda har en svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket gör att de riskerar att drabbas hårdare av en fortsatt ökande arbetslöshet. Sammantaget kan detta driva på utanförskapet i samhället. Regeringen har därför aviserat flera reformer för att möta utmaningarna – etableringsjobb och satsningar på yrkesutbildning och sfi.

Ladda ner:

Näringslivets anställningsplaner har försämrats rejält under 2023. För första gången på flera år är det fler företag som väntas minska personalstyrkan än som planerar nyanställningar. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att antal arbetslösa har ökat samtidigt som antalet lediga jobb på Arbetsförmedlingen har minskat. Regeringens prognoser pekar på att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under 2024.

Samtidigt upplever många arbetsgivare fortsatta svårigheter att hitta kompetent personal. Nästan vart fjärde företag uppger arbetssökandes bristande kunskaper i svenska som orsak bakom rekryteringssvårigheter. Utrikes födda, särskilt kvinnor, drabbades tydligt hårdare än inrikes födda av arbetslöshet under pandemin. Sedan dess har återhämtningen varit god, men nu har trenden vänt åt fel håll igen.

Regeringen har aviserat flera åtgärder för att möta utvecklingen. Det rör sig bland annat om en satsning på 20 000 nya platser i yrkesutbildning och att etableringsjobben rullas ut i början av 2024. Ett förslag om att kommunerna kan få utökat ansvar för svenska för invandrare bereds också i Regeringskansliet. Syftet är att stärka utbildningen och de utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden.

– När läget i konjunkturen försämras riskerar stora grupper människor med låg utbildning eller dåliga språkkunskaper att drabbas hårdast. Vi ser nu att arbetslösheten ökar särskilt för utrikes födda kvinnor. Vi måste stärka deras kompetens och återupprätta arbetslinjen för att se till att utanförskapet i samhället inte växer, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark