Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037 Diarienummer: I2020/02739

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Infrastrukturdepartementet som Trafikverket på regeringens uppdrag har remitterat Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 29 januari 2021. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...