Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Regeringen

Regeringen bjuder in till dialog om investeringsklimatet i Sverige

Publicerad

Den 14 december bjuder regeringen in representanter från både näringsliv och det offentliga Sverige till dialog om investeringsklimatet och dess betydelse för svensk konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Initiativet är ett led i att genomföra regeringens nya strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och energi- och näringsminister Ebba Busch bjuder in såväl utländska och svenska koncern- och företagsledare som representanter från myndigheter, statliga bolag och regionala aktörer till dialogen om investeringsklimatet i Sverige. 

– Utländska direktinvesteringar är av stor betydelse för Sveriges tillväxt, välstånd och konkurrenskraft. Vi vill på detta sätt uppmärksamma stora och strategiska investeringar som har genomförts i Sverige under de senaste åren. De bidrar till tusentals arbetstillfällen i hela landet. Därutöver är forskning och utveckling av teknologier och framtida exportframgångar en viktig del av Sveriges gröna och digitala omställning, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Utländska direktinvesteringar är viktiga för Sveriges ekonomi och välstånd. Utländska bolag står för nära 700 000 arbetstillfällen eller motsvarande 22 procent av arbetsstyrkan inom den privata sektorn. De cirka 16 500 utländska företag som är etablerade i Sverige står för hälften av den svenska exporten, och för nära hälften av den privatfinansierade forskningen och utvecklingen. Energi- och näringslivsminister Ebba Busch tillägger: 

– Näringslivets investeringar i Sverige stärker vår konkurrenskraft och skapar jobb. För att öka investeringarna arbetar regeringen aktivt med att förbättra investeringsklimatet i landet. Vi bygger ut vårt fossilfria elsystem, vi effektiviserar, gör tillståndsprocesserna mer förutsägbara och satsar särskilt på att säkra kompetensförsörjningen. Så bygger vi Sverige starkt tillsammans, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har goda förutsättningar att attrahera investeringar i alla delar av värdekedjorna, som ofta kräver tillförlitlig tillgång på fossilfri el, effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser och tillgång till kompetens. Det är därför av stor vikt att förbättra investeringsklimatet i Sverige för att kunna konkurrera med andra länder om strategiskt viktiga investeringar. Dialogtillfället är ett viktigt steg i genomförandet av den nyligen antagna strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell

Genväg

Läs mer om strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Laddar...