Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att erbjuda stöd om strategisk planering i det regionala utvecklingsarbetet Diarienummer: LI2024/01013

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket och länsstyrelserna i uppdrag att utifrån myndigheternas ansvar erbjuda regionerna stöd om strategisk planering genom bland annat ökad kunskap och utvecklad samverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska senast den 21 februari årligen under perioden 2025–2027
lämna en delredovisning av uppdraget och senast den 21 februari 2028
lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...