Regional utveckling i statens budget

Uppdaterad

Regional utveckling omfattas av utgiftsområde 19 Regional utveckling, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.