Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att redovisa genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att 2025 och 2027 redovisa hur deras verksamhet har bidragit till målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken samt hur verksamheten har varit av betydelse för EU:s sammanhållningspolitik.

– För att uppnå målen för regional utvecklingspolitik och sammanhållen landsbygdspolitik är det viktigt med en bredd av insatser inom olika områden, exempelvis innovation och företagande, bostadsbyggande, kompetensförsörjning, stabila energisystem och tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet. Där har statliga myndigheter en viktig roll, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

För att få en mer samlad, långsiktig och myndighetsanspassad styrning ger regeringen ett flerårigt uppdrag till myndigheter av särskild betydelse för att uppnå målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdsutvecklingen. I uppdraget preciseras inom vilka strategiska områden som myndigheterna ska bidra till att uppnå målen. Bland annat inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet. Myndigheterna ska även redovisa hur de har genomfört myndighetsgemensamma insatser samt hur de har samverkat med bland annat andra statliga myndigheter och regioner.

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att ge anvisningar, sammanställa och analysera myndigheternas redovisningar. Tillväxtverket får också i uppdrag att bjuda in till, leda och samordna ett myndighetsnätverk för dialog, metodutveckling och lärande för statliga myndigheters uppgifter inom regional utvecklingspolitik och sammanhållen landsbygdspolitik. Syftet med nätverket är att det ska bidra till utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan statliga myndigheter och regioner.

Myndigheter som får uppdraget

Uppdrag lämnas till Arbetsförmedlingen, Boverket, länsstyrelserna, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Kulturrådet, Trafikverket och Vinnova.

Rättelse

I tidigare version stod Skolverket bland de myndigheter som får uppdraget. Det är nu borttaget då det var felaktigt.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...