Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Socialdepartementet

Nordiska ministrar: Sociala medier-jättarna måste ta sitt ansvar

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed med nordiska social- och hälsoministrar, debattartikel, Altinget, den 17 april 2024.

Skärmen är här för att stanna. Men det är inte utan bekymmer. Psykisk ohälsa ökar bland barn- och ungdomar i hela Norden. Därför kräver vi gemensamt nu att sociala medier-jättarna tar sitt ansvar. Det skriver ministrar från hela Norden.

I dagens digitala era är vi alla mer eller mindre konstant uppkopplade till skärmar av olika slag. Vårt digitala samhälle ställer krav på en digital befolkning och det finns fördelar med denna utveckling, till exempel ökad kunskap och möjlighet till lärande och enkla sätt att kommunicera och samarbeta världen över. Men tillgången till smartphones har gjort att skärmen nästan alltid är tillgänglig, en armlängd bort. Många ungdomar uttrycker i dag att de använder mobilen eller sociala medier mer än de själva önskar, och att detta går ut över andra aktiviteter så som träning, skolarbete och sömn.

Psykisk ohälsan ökar  

I dag vet vi alltför lite om hur skärmar påverkar barns och ungas hälsa, men det är samtidigt uppenbart att ökad användning får undanträngningseffekter. Vi ser med oro på hur viktiga hälsofrämjande aktiviteter som motion, sömn och fysiskt umgänge kan antas påverkas negativt av den ökade skärmanvändningen.

Den psykiska ohälsan har också ökat, både mätt som självrapporterade besvär samt ökad diagnosticering och läkemedelsförskrivning mot till exempelångest, depression, uppmärksamhetsstörningar och sömnbesvär. Detta är allvarsamt, samtidigt vet vi att skärmar är här för att stanna.

En ökad skärmanvändning är en samhällsutmaning och något vi måste ta itu med gemensamt. Inom Norden finns en lång historia av samarbete och vi ser nu ett behov att tillsammans adressera dessa frågor, för barns och ungas hälsa.

Sociala medieföretagen har ett stort ansvar. Med den stora mängd information, underhållning och interaktion som erbjuds online är dessa företag i en unik position att påverka användarnas beteenden och vanor. Därför är det avgörande att de tar sitt ansvar på allvar. De behöver aktivt arbeta för att främja en hälsosam användning av sina plattformar. Hälsa och välbefinnande kan främjas genom att medieföretagen tar sitt ansvar och vidtar åtgärder som bidrar till att skapa ett mer balanserat förhållningssätt till sociala medier.

Tillsammans måste Norden agera

Frågan är viktig och kräver ett engagemang från hela samhället. Därför vill vi i Norden anta ett brett angreppssätt om frågan och involvera alla relevanta intressenter, inklusive föräldrar, skolor, hälso- och välfärdsorgan, och civilsamhället, och gemensamt ställa krav på de stora plattformsbolagen. På EU-nivå har man gjort goda framsteg i regleringen. Genom att arbeta tillsammans kan vi utveckla en mångsidig och hållbar strategi för att hantera ökad skärmanvändning och främja en hälsosam livsstil, framför allt för våra barn och unga.

Genom att samarbeta i Norden kan vi dela kunskap, dela goda exempel och resurser för att utveckla strategier och initiativ som främjar en balanserad användning av skärmar och minimerar dess potentiella negativa konsekvenser. Men även sätta press på de stora sociala medieföretagen att agera för barns och ungas hälsa. De måste ta sitt ansvar och presentera åtgärder för hur den tillbringade tiden på plattformarna kan minska och hur man inom ramen för respektive bolag arbetar för att minska undanträngningseffekterna. Sömnen minskar, den psykiska ohälsan ökar och stillasittandet likaså. Trenden är likadan i hela Norden och måste vändas.

Att skapa förändring är aldrig för sent, men vi måste agera nu. Så som det har sagts förut:
”It takes a village to raise a child”. Därför är det nu dags att vi på alla nivåer arbetar gemensamt för att ta reda på mer om hur skärmar och sociala medier påverkar barns hälsa och tillsammans ställer högre krav för att ansvariga bolag måste ta sitt ansvar.

Tillsammans agerar vi nu för att säkerställa en god framtida hälsa hos våra barn och unga.

Samtliga skribenter

Jakob Forssmed, 
Sveriges socialminister

Kaisa Juuso
Finlands social- och hälsovårdsminister

Sophie Löhde
Danmarks inrikes- och hälsominister

Ingvild Kjerkol
Norges före detta hälsominister 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Islands social- och arbetsmarknadsminister

Margit Stórá
Färöarnas hälsominister

Arsim Zekaj
Ålands social- och hälsovårdsminister
 

 

Laddar...