Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Fokus på antibiotikaresistens och Ukraina när nordiska och baltiska ministrar möttes under svenskt ordförandeskap

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed stod värd för ett ministermöte inom ramen för den Nordliga Dimensionens Partnerskap för Hälsa och Socialt Välbefinnande (NDPHS) den 17 januari. Mötet avslutar det svenska ordförandeskapet.

  • Åtta välklädda personer står framför ett vitt draperi.

    Socialminister Jakob Forssmed ledde det svenska ordförandeskapets sista möte inom den Nordliga Dimensionens Partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Sverige har varit ordförande för organisationen 2022 och 2023. Litauen är vice ordförande och övertar ordförandeskapet 2024.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Foto på Malin Grape.

    Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, ledde ett rundabordssamtal om antimikrobiell resistens.

    Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

– Detta partnerskap är en unik plattform för samarbete, som samlar experter och beslutsfattare från hela regionen. Nordliga Dimensionens Partnerskap för Hälsa och Socialt Välbefinnande har funnits i tjugo år nu, och med tanke på den allvarliga situationen i omvärlden är regionalt samarbete viktigare än någonsin, säger socialminister Jakob Forssmed.

NDPHS är en internationell organisation som bildades 2003. I organisationen ingår de nordiska länderna (förutom Danmark) de baltiska länderna, Polen samt Tyskland. EU och organisationer som WHO och Nordiska ministerrådet är också medlemmar. Syftet med organisationens arbete är att genom konkret samarbete förbättra hälsan och det sociala välbefinnandet i Östersjöområdet. NDPHS deltar också i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) som samordnare av insatser på hälsoområdet. 

Sverige har varit ordförande för organisationen 2022 och 2023. Litauen är vice ordförande och övertar ordförandeskapet 2024.

Särskilt fokus på antimikrobiell resistens

Under mötet hölls ett rundabordssamtal där de deltagande ministrarna och representanterna fick ge sin syn på arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) och hur länderna och organisationerna inom partnerskapet kan arbeta för att mer framgångsrikt motverka AMR. Arbetet är högt prioriterat i Sverige sedan många år och Sverige har ett jämförelsevis gott resistensläge bland både människor och djur. Men den svenska situationen påverkas av en försämrad global situation.

– Resistenta bakterier känner inga gränser. De sprids mellan människor och djur, i miljön och de sprids mellan olika länder. Det finns mycket som vi kan göra bättre om vi gör det tillsammans, och därför är det så viktigt att vi lyfter den här frågan även inom NDPHS, säger Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens, som också ledde rundabordssamtalet.

Deklaration om partnerskapets framtida åtaganden

Deltagarna diskuterade också bland annat framtida visioner för starkare band och samarbeten med grannländer och initiativ för öka regionalt samarbete. Mötet avslutades med undertecknandet av en gemensam deklaration som hyllar tjugo år av samarbete och partnerskap, samt bekräftar vidare samarbete mellan länderna. I deklarationen lyfts särskilt situationen i Ukraina efter Rysslands fullskaliga invasion, och partnerskapsländernas fortsatta stöd till Ukraina och landets invånare understryks. Deklarationen lyfter också partnerskapets fortsatta samarbete, som präglas av gemensamma demokratiska värderingar och engagemanget för att förbättra hälsa och socialt välbefinnande.

Högnivådeltagare den 17 januari

• Jakob Forssmed, socialminister, Sverige
• Riina Sikkut, hälsominister, Estland
• Sanni Grahn-Laasonen, minister för social trygghet, Finland
• Hosams Abu Meri, hälsominister, Lettland
• Arūnas Dulkys, hälsominister, Litauen
• Ellen Moen Rønning-Amesen, statssekreterare Hälso- och omsorgsdepartementet, Norge
• Bryndis Kjartansdottir, ambassadör, Island
• Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa
• Petar Cavala, avdelningschef Kunskap och Välfärd, Nordiska ministerrådet
• Andrii Plakhotniuk, ambassadör, Ukraina

Laddar...