Hoppa till huvudinnehåll

Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Utredning föreslår nya skärpta regler för arbetskraftsinvandring

    Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har i dag tagit emot betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. I betänkandet lämnas ett flertal förslag som syftar till att skärpa villkoren för den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen samtidigt som den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen främjas.

Kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps och skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation stärks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i lagstiftningen om svenskt medborgarskap. Förslagen innebär att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps, samt att skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation förbättras.

Flera uppdrag till Migrationsverket

Regeringen har beslutat om Migrationsverkets regleringsbrev för budgetåret 2024. Myndigheten får flera mål, återrapporteringskrav och uppdrag i syfte att skapa ordning och reda i migrationshanteringen.

– Regleringsbrevet till Migrationsverket återspeglar det paradigmskifte som vi genomför inom svensk migrationspolitik. Det är viktigt att det finns en röd tråd i styrningen av Migrationsverket för att de migrationspolitiska prioriteringarna ska få genomslag, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet på grund av brister i deras levnadssätt och att kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl.

Fler ska välja att frivilligt återvandra

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hur återvandringen kan öka bland personer som levt i Sverige under en längre tid. Det gäller personer som inte har integrerats i det svenska samhället, genom till exempel försörjning, språk och andra kulturella faktorer.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 759 träffar.

Laddar...