Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket om utvisning på grund av brott och andra närliggande frågor. Syftet är att skapa en skärpt reglering som möjliggör betydligt fler utvisningar av utlänningar som begår brott.

Ladda ner:

– Alldeles för få utlänningar som begår brott utvisas ur Sverige. Brottslighet i den gängkriminella miljön är ett växande och mycket stort problem. Det är angeläget att skapa bättre möjligheter än i dag för utvisning vid sådan brottslighet, men även när utlänningar begår brott i andra sammanhang. Utredningen som nu tillsätts är ett led i det paradigmskifte som regeringen genomför på migrationsområdet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Antalet domslut med beslut om utvisning i relation till antalet domslut totalt mot utlänningar ligger på en mycket låg nivå. När en utlänning gör sig skyldig till brott måste det finnas goda förutsättningar att besluta om utvisning. För att regelverket om utvisning på grund av brott bättre ska anpassas till nuvarande förhållanden, möjliggöra fler brottsutvisningar och stävja brottsutvecklingen behöver det ses över.

I uppdraget ingår bland annat att se över hur

  • regelverket kan skärpas så att brott blir utvisningsgrundande i högre utsträckning än i dag,
  • bestämmelserna bör vara utformade för att det inte ska tas mer hänsyn till en utlännings anknytning till Sverige än vad som krävs enligt internationella åtaganden, och
  • bestämmelserna om återreseförbudens längd kan skärpas så att förbuden blir längre, samt att återreseförbud utan tidsbegränsning – i så stor utsträckning det är möjligt – kan meddelas i fler fall än i dag.

Utredaren får även i uppdrag att bland annat se över hur åklagare kan ges en skyldighet att yrka på utvisning när utlänningar är åtalade för brott och hur straffskalan kan skärpas för brottet att vistas i landet trots att man enligt ett verkställt beslut om utvisning på grund av brott inte har rätt att återvända till Sverige.

Till särskild utredare utses chefsåklagaren och kammarchefen Ola Sjöstrand.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...