Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott Dir. 2024:42

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverket om utvisning på grund av brott och andra närliggande frågor i syfte att skapa en skärpt reglering som möjliggör betydligt fler utvisningar av utlänningar som begår brott.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • göra en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott och
  analysera och föreslå hur regelverket kan skärpas så att det på ett
  mycket tydligare sätt markerar och innebär att utlänningar som
  begår brott riskerar utvisning,
 • analysera och föreslå hur åklagare kan ges en skyldighet att yrka på
  utvisning när utlänningar är åtalade för brott som är
  utvisningsgrundande,
 • analysera och föreslå hur straffskalan för brottet vistelse i strid med
  återreseförbud av normalgraden kan skärpas med utgångspunkten
  att minimistraffet ska vara fängelse i sex månader, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2025.

Laddar...