Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Genomförande av direktivet om en provisorisk EU-resehandling Ju2024/01431

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till genomförande av ett direktiv om en provisorisk EU-resehandling. Direktivet ersätter 1996 års beslut om införandet av en provisorisk resehandling.

Ladda ner:

Innebörden av direktivet är att EU-medborgare har rätt att söka hjälp vid varje medlemsstats ambassad eller konsulat om de behöver bistånd utanför EU och om deras egen medlemsstat inte har en ambassad eller ett konsulat som kan hjälpa dem, dvs. om de är ”ickeföreträdda”. I sådana fall och under vissa förutsättningar kan en provisorisk EU-resehandling utfärdas. En sådan handling utfärdas för en enkel resa som gör det möjligt för EU-medborgaren att återvända hem.

I promemorian föreslås bestämmelser som genomför direktivet, bl.a. detaljerade bestämmelser om villkoren och förfarandet för utfärdande av den provisoriska EU-resehandlingen. Syftet med förslagen är att åstadkomma en moderniserad och säkrare utformning av provisoriska EU-resehandlingar. En säkrare resehandling bidrar till säkerheten inom EU och vid EU:s gränser. Reglerna underlättar också för EU-medborgare att resa hem.

Författningsändringarna behöver beslutas senast den 9 december 2024 och föreslås träda i kraft den 9 december 2025.

Laddar...