Hoppa till huvudinnehåll

Barriärer mot brott – en brottsförebyggande strategi

I Sverige ska alla kunna leva ett tryggt liv utan rädsla för att bli utsatt för brott, oavsett vem man är eller var man bor. För att motverka de omfattande utmaningar med kriminalitet och otrygghet som finns i vårt land behöver satsningar på rättsväsendet och straffrättsliga åtgärder kombineras med ett effektivt och proaktivt brottsförebyggande arbete. En viktig del i arbetet är regeringens nationella strategi Barriärer mot brott. I fokus för strategin står sociala brottsförebyggande insatser för att bland annat motverka att barn och unga involveras i kriminella nätverk och annan brottslighet samt att få individer som begår brott att lämna kriminaliteten bakom sig.

Aktuellt

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på den här sidan hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige

Regeringen har nyligen presenterat tre nya nationella strategier för ökad trygghet och säkerhet i Sverige. Det handlar om en strategi för ett stärkt arbete mot våldsbejakande extremism och terrorism, en strategi mot organiserad brottslighet och en strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder. Här kan du läsa mer om strategierna.

Den nationella strategins prioriterade områden

Illustration: Regeringskansliet

Ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

I Sverige ska alla kunna leva ett tryggt liv utan rädsla för att bli utsatt för brott, oavsett vem man är och var i landet man bor. För att bryta utvecklingen med gängbrottsligheten och motverka även annan kriminalitet krävs ett samlat och systematiskt brottsförebyggande arbete som är effektivt och kunskapsbaserat.

Illustration: Regeringskansliet

En andra barriär mot brottsligheten – en negativ utveckling måste brytas tidigt

Det brottsförebyggande arbetet måste i högre grad än i dag fokusera på tidiga förebyggande insatser och uppsökande verksamhet. Barn och unga med risk- eller normbrytande beteenden behöver tidigt uppmärksammas och få tillräckliga insatser och adekvat stöd. Det är också avgörande för att bryta rekryteringen till de kriminella gängen.

Illustration: Regeringskansliet

En första barriär mot brottsligheten – ett brett förebyggande arbete

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att bo och leva i. Samtidigt är det ingen tvekan om att vårt land har allvarliga utmaningar med brottslighet och otrygghet. För att motverka de kriminella nätverken och förebygga även annan brottslighet behövs ett brett och strukturerat brottsförebyggande arbete.

Illustration: Regeringskansliet

En tredje barriär mot brottsligheten – kriminella banor ska stoppas

Arbetet med individer i kriminalitet kräver olika typer av insatser från flera samhällsaktörer. Fler individer – såväl barn och unga som vuxna – behöver nås av insatser och insatsernas innehåll behöver hålla hög kvalitet och vara grundat i kunskap om fungerande metoder.

Allt innehåll som relaterar till regeringens brottsförebyggande strategi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 149 träffar.

Laddar...