Hoppa till huvudinnehåll

En första barriär mot brottsligheten – ett brett förebyggande arbete

Publicerad

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att bo och leva i. Samtidigt är det ingen tvekan om att vårt land har allvarliga utmaningar med brottslighet och otrygghet. För att motverka de kriminella nätverken och förebygga även annan brottslighet behövs ett brett och strukturerat brottsförebyggande arbete.

I arbetet med att minska risken för kriminalitet är ett antal åtgärdsområden prioriterade för regeringen. Det handlar bland annat om åtgärder för ökad delaktighet och trygghet i utsatta områden, insatser för en stark arbetslinje samt åtgärder för en stärkt folkhälsa och en god och tillgänglig hälso- och sjukvård. Regeringen prioriterar också det våldsförbyggande arbetet, förebyggande arbete inom skolan och inom migrationsområdet samt åtgärder mot skadligt bruk eller beroende. 

Prioriterade åtgärdsområden 

  • Insatser för en stark arbetslinje 
  • Åtgärder på migrationsområdet 
  • Ökad delaktighet och trygghet i utsatta områden 
  • Åtgärder för en stärkt folkhälsa och en god och tillgänglig hälso- och sjukvård 
  • Förebyggande arbete i skolan 
  • Våldsförebyggande arbete 
  • Åtgärder mot skadligt bruk eller beroende 

Läs mer om arbetet för ett brett förebyggande arbete i regeringens strategi:

Barriärer mot brott – en brottsförebyggande strategi

Exempel på centrala aktörer

Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Civilsamhället
Kommuner inklusive socialtjänst och skolverksamhet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Näringslivet
Polismyndigheten
Regioner, genom till exempelvis hälso- och sjukvården
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...