Hoppa till huvudinnehåll

Ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete

Publicerad

I Sverige ska alla kunna leva ett tryggt liv utan rädsla för att bli utsatt för brott, oavsett vem man är och var i landet man bor. För att bryta utvecklingen med gängbrottsligheten och motverka även annan kriminalitet krävs ett samlat och systematiskt brottsförebyggande arbete som är effektivt och kunskapsbaserat.

Brottsförebyggande åtgärder är centrala för samhällets samlade arbete mot brottslighet och otrygghet och behöver vidtas inom de flesta samhällsområden. En rad aktörer kan bidra med viktiga insatser på nationell, regional och lokal nivå. En välfungerande samverkan är en central del i ett effektivt brottsförebyggande arbetet. 

Prioriterade åtgärdsområden 

  • Utvecklade strukturer och stöd till det brottsförebyggande arbetet 
  • Ökad kunskap om effektiva metoder  
  • Ett ändamålsenligt informationsutbyte 

Läs mer om arbetet för ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i regeringens strategi:

Barriärer mot brott - en brottsförebyggande strategi 

Exempel på centrala aktörer

Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Civilsamhället
Kommuner inklusive socialtjänst och skolverksamhet
Kriminalvården
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Näringslivet
Polismyndigheten
Regioner, genom till exempelvis hälso- och sjukvården
Skolverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statens institutionsstyrelse (SiS)

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...