Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Publicerad

Regeringen vill att alla svenska elever ska lära sig om Sveriges totalförsvar och Natos roll. Dessutom moderniseras regleringar för skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig.

– Vi har nu ett förändrat säkerhetsläge, och med anledning av detta och Sveriges inträde i Nato är det viktigt att svenska elever har kunskaper om totalförsvarsfrågor och Nato, säger skolminister Lotta Edholm.

Från och med höstterminen 2025 kommer Sveriges gymnasieelever att få lära sig om totalförsvaret och Nato, då detta kommer att ingå i ämnet samhällskunskap. Eleverna ska bland annat få kunskap om Sveriges totalförsvar, folkrätten samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll.

I den pågående Läroplansutredningens uppdrag ingår att ta ställning till om kunskap om totalförsvaret och Nato även bör ingå i läroplanen för grundskolan, i exempelvis ämnet samhällskunskap. I dagens läroplan för grundskolan finns inga uttryckliga skrivningar inom området. Utredningen ska bland annat ta ställning till om tillägg bör göras om totalförsvaret och Nato, och vid behov lämna förslag på sådana ändringar. Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2025.

Skolan är en viktig del av totalförsvaret

Skulle Sverige hamna i en kris i fredstid eller om det skulle uppstå krigsfara eller krig har skolan och förskolan en viktig roll. Verksamheterna ska så långt som möjligt fungera som vanligt. Det är också nödvändigt att behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet kan tillgodoses. Skolverket är sedan 2022 beredskapsmyndighet med ett tydligt ansvar för beredskapen inom myndighetens ansvarsområde. Det handlar bland annat om att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet. Just nu pågår dessutom en utredning inom Utbildningsdepartementet som ska modernisera och komplettera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

– Flera författningar och regleringar som rör skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig är inte helt anpassade till hur skolväsendet är organiserat i dag. Bland annat omfattas inte fristående skolor och förskolor av de här bestämmelserna, säger Lotta Edholm.

Kunskap om totalförsvaret och Nato i gymnasieskolan

Alla elever som läser samhällskunskap i gymnasieskolan, vilket de allra flesta gör, kommer att undervisas om Sveriges totalförsvar och Nato. I undervisningen kommer bland annat följande att ingå:

  • Demokrati som samhällsidé, de mänskliga rättigheterna och demokratibärande samhällsinstitutioner samt deras skydd. Sveriges totalförsvar. Rättsprinciper och rättsstaten i demokratin.
  • Folkrättens samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...