Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Regeringsskifte den 30 november 2021

  Sveriges regering på Lejonterrassen, Kungliga Slottet, efter skifteskonseljen den 30 november.
  Sveriges regering på Lejonterrassen, Kungliga Slottet, efter skifteskonseljen den 30 november. Foto:Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsminister Magdalena Andersson har till riksdagen anmält de statsråd som ingår i regeringen. Regeringsskiftet ägde rum vid en skifteskonselj på slottet under ledning av H.M. Konungen.

 • Regeringen har tagit emot underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder

  Regeringen har tagit emot Folkhälsomyndighetens underlag för eventuellt införande av nya smittskyddsåtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Underlaget har tagits fram på regeringens uppdrag och presenterades på en pressträff den 2 december. Regeringen kommer nu att skyndsamt analysera underlaget och återkomma med en åtgärdsplan i närtid.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

 • Utrikesministern bjuder in kollegor till Stockholm för OSSE:s ministerrådsmöte

  Den 2–3 december bjuder Ann Linde in 56 utrikesministerkollegor till Stockholm för att delta i OSSE:s årliga utrikesministermöte. Bland de inbjudna finns 56 utrikesministrar från Nordamerika, Europa och Centralasien, inklusive från Ryssland och USA. Mötet är kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 som avslutas vid årsskiftet och hålls i en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar.

 • Webbplatsen uppdateras

  Sverige har fått en ny regering som leds av statsminister Magdalena Andersson. Med anledning av regeringsskiftet uppdateras nu information på regeringen.se.

Grafik: Regeringskansliet

Ändringar i inreseförbud för resande till Sverige

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär att ett generellt inreseförbud återinförs för personer bosatta i Namibia samt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Togo undantas från inreseförbudet och testkravet.

Inreseförbuden vid resor från EU/EES och från övriga länder (tredjeland) gäller till och med den 31 januari 2022. Läs mer om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD lyfter den pandemirelaterade reseavrådan

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla världens länder infördes den 14 mars 2020 till följd av coronapandemin. Det var första gången någonsin ett avrådansbeslut omfattade hela världen. I takt med att läget förbättrats har UD hävt avrådan från resor till en rad länder, framför allt inom Europa. Den 1 oktober hävdes den pandemirelaterade avrådan för resterande länder.

Foto: TT

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Här kan du ta del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten.

Bild: Regeringskansliet

Inreseförbuden till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet vid resor från EU/EES till och med den 31 januari 2022. Inreseförbudet från övriga länder har tidigare förlängts till samma datum. Läs om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Bild: Regeringskansliet

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Regeringen beslutade den 23 september att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021. Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022.

Foto: COP26

FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow

Den 13 november avslutades FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Mötets huvudsakliga framgångar blev att länder uppmuntras skärpa sina klimatmål redan nästa år, att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025 och att fossila bränslens roll i klimatomställningen för första gången omnämns.

Foto: Maskot.

Stärkt skydd för visselblåsare när ny lag börjar gälla

Den 17 december börjar den nya visselblåsarlagen gälla i Sverige. Lagen har utgångpunkt i EU:s visselblåsardirektiv och innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Det har även beslutats om ett nytt statsbidrag för rådgivning till visselblåsare samt att vissa myndigheter är skyldiga att inrätta och hantera visselblåsarfunktioner.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 49518 träffar.