Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Pressträff om åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden

    Justitieminister Gunnar Strömmer höll idag en pressträff tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg. På pressträffen presenterades åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden och bekämpa den organiserade brottsligheten.

  • Kampen mot arbetslivskriminaliteten växlas upp

    Regeringen ger Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att lämna förslag som växlar upp takten i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Delegationen ska analysera uppläggen som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken för att samhället ska kunna slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder bland annat mot den organiserade brottsligheten.

  • Regeringen aviserar miljardsatsning på flyget

    Regeringen aviserar en satsning på flyget på 1 miljard 35 miljoner kronor som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Syftet med satsningen är att i möjligaste mån undvika de kraftiga avgiftshöjningar för flygbolagen inom det så kallade GAS-systemet som annars hade behövts.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

Den 20 februari har regeringen presenterat det 15:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Paket 15 uppgår till ett värde av 7,1 miljarder kronor i löpande priser. Det inkluderar bland annat en marin satsning där Stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt) och undervattensvapen ingår.

Statsminister Ulf Kristersson och Polens premiärminister Donald Tusk.
Sverige och Polen är eniga om behovet av att mobilisera ett starkare stöd till Ukraina. Foto: Krystian Maj/KPRM

Stats­ministern träffade Polens premiär­minister

Måndagen den 19 februari besökte statsminister Ulf Kristersson Warszawa för att bland annat träffa Polens premiärminister Donald Tusk. Stödet till Ukraina och kampen mot internationell organiserad brottslighet var några av ämnena som stod på agendan. Med på resan var även justitieminister Gunnar Strömmer.

Billström står i talarstolen
Onsdag den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Sveriges Natomedlemskap, närområdet och stödet till Ukraina fokus i utrikes- och säkerhetspolitiken

Den 14 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikespolitiska deklaration för 2024 i riksdagen. Regeringens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar är stödet till Ukraina, Sveriges Natomedlemskap och fördjupat samarbete i närområdet.

Johan Pehrson, Elisabeth Svantesson, Magnus Persson och Magnus Jacobsson fotograferade i helfigur bakom varsin talarpulpet.
Integrationsminister Johan Pehrson, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson, Sverigedemokraterna, samt Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Jacobsson. Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Regeringens klimathandlingsplan presenteras under presskonferens.
Regeringens klimathandlingsplan är den första som bygger på en utbyggd svensk elproduktion där alla fossilfria kraftslag inkluderas. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

Klimathandlingsplanen innehåller ett 70-tal konkreta förslag som antingen genomförs eller påbörjas under mandatperioden för utsläppsminskningar inom samtliga sektorer. För allra första gången finns en plan för hur Sveriges klimatmål ska kunna nås, hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Förtydligande angående regeringens överväganden om insatser i Röda havet

Det har under dagen förekommit olika uppgifter i media om eventuella svenska insatser i Röda havet.

Illustration: Regeringskansliet

Krafttag för att bekämpa gängkriminaliteten

Den organiserade brottsligheten är systemhotande. Samhällets motståndskraft och handlingskraft mot den här kriminaliteten måste förstärkas i grunden. Regeringen har därför tagit fram Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina

Utrikesdepartementet sammanställer information om regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34568 träffar.