Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade medel till Statens institutionsstyrelse (SiS)

Publicerad

(Ny version) I vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att anslaget till SiS under 2024 höjs med drygt 300 miljoner kronor. Medlen ska bland annat nyttjas till fler platser för de som döms till sluten ungdomsvård och åtgärder kopplat till en ny lagstiftning som rör SiS särskilda befogenheter.

– Det är tydligt att SiS behöver genomgå omfattande förändringar, vilket regeringen med sitt beslut om en reformering av myndigheten i grunden kommer genomföra. Under tiden krävs det dock åtgärder för att trygga den verksamhet som bedrivs på dagens SiS-hem. Tiden där en svensk regering accepterar usla förhållanden för placerade barn och unga är förbi, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Av det totala anslaget föreslås 272 miljoner avsättas till fler platser för ungdomar som är dömda enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (så kallade LSU-platser). Bakgrunden till förslaget är att antalet LSU-dömda ökat dramatiskt under det senaste året, vilket skapat ett akut behov av att utöka antalet platser. Verksamheten för LSU är helt anslagsfinansierad jämfört med övrig vård på SiS som till största del finansieras av kommunerna. Regeringen och Sverigedemokraterna anser därför att höjningen av anslagen är motiverad.

– Behovet av att inrätta särskilda ungdomsavdelningar i Kriminalvårdens regi kan inte understrykas nog. Till dess att det kommer på plats är det viktigt att täcka upp för den platsbrist som SiS i dagsläget arbetar med, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna.

Under 2023 har det skett flera allvarliga våldsincidenter på några av SiS särskilda ungdomshem där de barn och ungdomar med det högsta våldskapitalet är placerade. Mot den bakgrunden finns det anledning att ge SiS utökade befogenheter för att kunna säkerställa ordning och säkerhet. Det kan till exempel röra sig om möjlighet att i vissa fall låsa boenderum på nätterna. Det inkluderar också befogenheter att låsa boenderummen för en hel avdelning för att exempelvis förhindra ett upplopp. Därför föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att ytterligare 28 miljoner kronor avsätts till åtgärder kopplat till ny lagstiftning rörande SiS särskilda befogenheter. Medlen ska användas till bland annat anpassning av lokalerna och utbildning av personal.

– Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får rätt stöd, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete, säger socialminister Jakob Forssmed.

Slutligen föreslås att 4,4 miljoner avsätts till SiS arbete med det så kallade Bob-uppdraget, som är ett myndighetsgemensamt uppdrag att inrätta en samverkansstruktur, för arbetet med barn och unga som begår grova brott, i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Parallellt med reformeringen av den statliga barn- och ungdomsvården öronmärker vi medel till de unga som behöver SiS här och nu. Livet ska alltid bli bättre när samhället tar över ansvaret. Aldrig sämre, säger Lina Nordquist, Liberalerna

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna och är en del av regeringens vårändringsbudget.

Rättelse

I den tidigare versionen stod felaktigt att regeringen och Sverigedemokraterna föreslår en höjning av anslaget till Statens Institutionsstyrelse (SiS) under 2024 till drygt 300 miljoner kronor. Den korrekta uppgiften är att anslaget till SiS höjs med drygt 300 miljoner kronor. Det totala anslaget till SiS under 2024 är således drygt 2,4 miljarder kronor.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...