Finans­­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Elisabeth Svantesson Finans­minister
Niklas Wykman Finansmarknads­minister
Erik Slottner Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft

    Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige. AI har stora möjligheter - ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd. Det är potential som Sverige måste ta vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna.

  • Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter ska ses över

    Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att se över Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter. Syftet är att öka tryggheten för den som lever med skyddade personuppgifter och skapa en förmedling av post hos Skatteverket som är effektiv och säker.

Foto: Regeringskansliet

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Foto: Folio Images

Tillväxt och hushållsekonomi

En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. Här kan du läsa mer om regeringens prioriteringar för tillväxt och hushållsekonomi.

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6015 träffar.