Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som bland annat redovisas i de ekonomiska vårpropositionerna på våren samt i budgetpropositionerna på hösten.

Nedan finns nyckeltalstabeller i formatet Excel för prognoser från 2011 och senare.

Prognoser år 2022

Excelfil: Nyckeltal prognos 22 juni 2022

Excelfil: Nyckeltal prognos 19 april 2022

Excelfil: Nyckeltal prognos 1 april 2022

Prognoser år 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 22 december 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 26 augusti 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 juni 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 15 april 2021

Excelfil: Nyckeltal prognos 12 april 2021

Prognoser år 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 december 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 september 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 27 augusti 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 juni 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 15 April 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 31 mars 2020

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 januari 2020

Prognoser år 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 september 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 22 augusti 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 10 april 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 1 april 2019

Prognoser år 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos 15 november 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 augusti 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 juni 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 april 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 februari 2018

Prognoser år 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos 19 december 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos 24 augusti 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos 28 juni 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 april 2017

Prognoser år 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 december 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos 24 augusti 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 april 2016

Prognoser år 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 december 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 september 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 augusti 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 30 juni 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 15 april 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 januari 2015  

Finansdepartementets prognos från december 2014 (presenterad och publicerad januari 2015)

Prognoser år 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 augusti 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 4 juli 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 9 april 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 februari 2014

Prognoser år 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 19 december 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 september 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 augusti 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 4 juli 2013

Excelfil: Nyckeltal 15 prognos april 2013

Prognoser år 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 december 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2012

Nyckeltal prognos 24 augusti 2012

Nyckeltal prognos 4 juli 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 april 2012

Prognoser år 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos 26 augusti 2011 

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 april 2011 

Excelfil: Nyckeltal prognos 3 mars 2011