Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet Diarienummer: Fi2016/04244

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...