Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN. Samarbetet bygger på folkrätten, som består av alla internationella avtal och bestämmelser som reglerar hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra.

Ansvariga för utrikes- och säkerhetspolitik

Ansvarigt statsråd

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utrikes- och säkerhetspolitik

Illustration: Regeringskansliet

Sverige och Nato

Den 22 mars 2023 godkände riksdagen regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato. När alla medlemsstater har ratificerat ansökan kan Sverige bli medlem i Nato.

Här kan du läsa om Sveriges väg in i Nato och Sveriges och Natos historia.

Illustration: Regeringskansliet

Ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Den 24 februari 2023 var det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sverige har sedan dess bidragit med humanitärt, militärt och civilt stöd till Ukraina. Sedan regeringens tillträde har det militära stödet till Ukraina mer än tredubblats. Tillsammans med EU har Sverige under året i flera omgångar fattat beslut om omfattande sanktioner mot Ryssland. Sverige kommer fortsätta stödja Ukraina, så länge det behövs.

Billström står i talarstolen i riksdagen
Den 15 februari presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Utrikesdeklarationen sammanfattar regeringens utrikespolitiska prioriteringar för 2023. Foto: Anders Löwdin/Riksdagen

Regeringens utrikesdeklaration 2023

Utrikesminister Tobias Billström presenterade regeringens utrikespolitiska deklaration i riksdagen. Årets utrikesdeklaration är Tobias Billströms första som utrikesminister.

Foto: UN Photo

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Innehåll om utrikes- och säkerhetspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3368 träffar.