Sanktioner

Internationella sanktioner är ett viktigt instrument för att trygga fred och säkerhet samt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer.

De sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN eller EU. Totalt är Sverige bundet av ett fyrtiotal sanktionsregimer. Det handlar både om geografiska sanktioner som riktar sig mot specifika länder eller regioner och tematiska sanktioner som tar sikte på särskilda problem.