Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om en registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) införs. Registerlagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och ge ISF möjlighet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för undersökningar av förhållanden inom socialförsäkringsområdet och verksamheter som gränsar till detta område.

ISF har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Uppdraget medför att myndigheten ofta har behov av att hantera stora mängder personuppgifter.

– För att ISF ska kunna göra granskningar och förse regeringen samt myndigheter med kunskap i syfte att utveckla och förbättra socialförsäkringen behöver ISF också få hantera personuppgifter. Genom det här förslaget möjliggör vi för ISF att hantera vissa personuppgifter samtidigt som vi också föreslår flera skyddsåtgärder för enskildas integritet, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Den föreslagna registerlagen ger ISF stöd för att hantera personuppgifter inom ramen för de undersökningar som myndigheten ska utföra. Samtidigt föreslås flera skyddsåtgärder för att tillgodose behovet av skydd för enskildas personliga integritet. Bland annat föreslås att personuppgifter endast ska få samlas in i projekt med ett förbestämt syfte och vissa angivna ramar. Personuppgifter som direkt kan hänföras till den registrerade ska som huvudregel separeras från övriga personuppgifter och tillgången till uppgifterna ska begränsas.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...